Naša je djelatnost vezana za proizvodnju plastičnih cijevi i cijevnih sistema za primjenu u distribuciji vode, plina, odvodnji, drenaži i kablovskoj zaštiti.

Naši proizvodi:
- cijevi za vodovod PE 80
- cijevi za vodovod PE 100
- plinovodne cijevi PE 80 i PE 100
- kanalizacione cijevi i fitinzi
- drenažne i ventilacione cijevi
- kablovske zaštitne cijevi
- cijevi za podno grijanje
- cestovni smjerokazni stub


Proizvodi

Cijevi za vodovod PE 80

Izrađene su od polietilena visoke gustoće, a namjenjene su za transport pitke vode, prehrambenih i drugih tekućina.

Cijevi za vodovod PE 100

PE 100 cijevi za transport pitke vode i prehrambenih tekućina proizvede su iz nove generacije polietilena visoke gustoće PE 100.

Plinovodne cijevi PE 80 i 100

PE 80 i PE 100 plinovodne cijevi namijenjene za radni pritisak plina 1 bar i 4 bara.

Kanalizacione cijevi i fitinzi

Kanalizacione cijevi i fitinzi namijenjeni za odvodnju fekalnih i oborinskiv voda.

Drenažne i ventilacione cijevi

Drenažne cijevi namjenjene za drenažu terena.

Kablovske zaštitne cijevi

Kablovske zaštitne cijevi namijenjene su za zaštitu telefonskih i energetskih kablova.

Cijevi za PODNO GRIJANJE

Topli pod za bose noge. Prednosti podnog grijanja su: ne zauzima koristan prostor, niski investicijski troškovi i ugodna mikroklima.

Cestovni smjerokazni stub

Polietilen visoke gustoće, jako otporan na plastične deformacije.

Dvoslojne korugirane cijevi

MIRNA korugirane cijevi pružaju idealno rješenje za otpadne vode, za drenažu i zaštitu PTT i ELEN kablova.

Drenažne jednoslojne cijevi

Drenažne cijevi namjenjene za drenažu terena

PEHD antistatik cijevi

Namijenjene za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom.

Fitinzi

Fitinzi za cijeviKontakt

Kontakt informacije

Naš tim

Smajić Harun

dipl.ing.teh
direktor

+387 61 726 852


Jahić Sejdo

dipl.ing.maš
komercijalni direktor

+387 61 739 303


Sarajlić Almir

dipl.ing.teh
glavni tehnolog

+387 61 813 853


Širbegović Rusmir


tehnički direktor

+387 61 721 928