Naša je djelatnost vezana za proizvodnju plastičnih cijevi i cijevnih sistema za primjenu u distribuciji vode, plina, odvodnji, drenaži i kablovskoj zaštiti.

Naši proizvodi:
– cijevi za vodovod PE 80
– cijevi za vodovod PE 100
– plinovodne cijevi PE 80 i PE 100
– kanalizacione cijevi i fitinzi
– drenažne i ventilacione cijevi
– kablovske zaštitne cijevi
– cijevi za podno grijanje
– cestovni smjerokazni stub

Proizvodi

01
Cijevi za vodovod PE 80

Izrađene su od polietilena visoke gustoće, a namjenjene su za transport pitke vode, prehrambenih i drugih tekućina.

02
Cijevi za vodovod PE 100

PE 100 cijevi za transport pitke vode i prehrambenih tekućina proizvede su iz nove generacije polietilena visoke gustoće PE 100.

03
Plinovodne cijevi PE 80 i 100

PE 80 i PE 100 plinovodne cijevi namijenjene za radni pritisak plina 1 bar i 4 bara.

04
Kanalizacione cijevi i fitinzi

Kanalizacione cijevi i fitinzi namijenjeni za odvodnju fekalnih i oborinskiv voda.

05
Drenažne i ventilacione cijevi

Drenažne cijevi namjenjene za drenažu terena.

06
Kablovske zaštitne cijevi

Kablovske zaštitne cijevi namijenjene su za zaštitu telefonskih i energetskih kablova.

07
Cijevi za podno grijanje

Topli pod za bose noge. Prednosti podnog grijanja su: ne zauzima koristan prostor, niski investicijski troškovi i ugodna mikroklima.

08
Cestovni smjerokazni stub

Polietilen visoke gustoće, jako otporan na plastične deformacije.

09
Dvoslojne korugirane cijevi

MIRNA korugirane cijevi pružaju idealno rješenje za otpadne vode, za drenažu i zaštitu PTT i ELEN kablova.

10
Drenažne jednoslojne cijevi

Drenažne cijevi namjenjene za drenažu terena

11
PEHD antistatik cijevi

Namijenjene za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom.

12
Fitinzi

Fitinzi za cijevi

Kontakt

Kontakt informacije

Naš tim

Smajić Harun

dipl.ing.teh.
direktor

Jahić Sejdo

dipl.ing.maš.
komercijalni direktor

Sarajlić Almir

dipl.ing.teh.
glavni tehnolog

Širbegović Rusmir


tehnički direktor